Общинска избирателна комисия Венец


РЕШЕНИЕ
№ 104 - ЧМИ
Венец, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на Общинска администрация Венец да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия

На основание чл.87 ал.1 т.20 от Изборния кодекс във връзка със Заповед № 174 от 09.02.2021 г. на Кмета на Община Венец, Общинската избирателна комисия Венец

     Р Е Ш И :

Упълномощава Калоян  Красимиров Колев – зам.председател на ОИК Венец, който съвместно с представител на Общинска администрация да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия на СИК с. Боян, община Венец, област Шумен.

Упълномощеният член на ОИК да се яви на 27.02.2021 г. в 15:30 ч. в Община Венец за изпълнение на възложената задача.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Сребрин Христов Станчев

Зам. председател: Калоян Красимиров Колев

* Публикувано на 20.02.2021 в 10:30 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЧМИ / 07.03.2021

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Боян

  • № 121-ЧМИ / 04.03.2021

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК и на СИК, предназначени за ЦИК, след проведен втори тур на 07.03.2021г.

  • № 120-ЧМИ / 04.03.2021

    относно: Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на Общинска администрация Венец да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия за втори тур на СИК с. Боян

всички решения