Общинска избирателна комисия Венец


РЕШЕНИЕ
№ 37-МИ
Венец, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Валентин Андреев Рашков като кандидат за Кмет на кметство с. Черноглавци, община Венец, предложен от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Венец, разгледа постъпило предложение, с вх. №ОИК-41/24.09.2019г. от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, подписано от Сали Карамахмуд – в качеството му на пълномощник на коалицията, с което е предложен за регистрация Валентин Андреев Рашков с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство с. Черноглавци, Община Венец в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Предложението е заведено под №03 на 24.09.2019 г. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в община Венец на ОИК - Венец.

Към предложението /Приложени № 63-МИ от изборните книжа/ е приложено:

 1. заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр.
 2. пълномощно на лицата изрично упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощени лица – 1 бр.

 

ОИК – Венец извърши служебна проверка в общинска администрация Венец за постоянен/настоящ адрес на кандидата, от която е установено, че кандидата има постоянен/настоящ адрес на територията на Община Венец, заявен преди 26 април 2019г.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Венец, област Шумен.

           

Р Е Ш И:

 

Регистрира Валентин Андреев Рашков с ЕГН *** за кандидат за Кмет на кметство с. Черноглавци, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

 

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Невим Ридванова Махмуд

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

* Публикувано на 25.09.2019 в 19:36 часа

Календар

Решения

 • № 85-МИ / 10.09.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Боян, община Венец.

 • № 84-МИ / 03.11.2019

  относно: Избор на кмет на кметство с. Буйновица

 • № 83-МИ / 31.10.2019

  относно: Регистриране на застъпници в изборите на втори тур за кмет на кметство с. Буйновица насрочени за 03.11.2019 г. регистрирани от ПП „Движение за права и свободи – ДПС”;

всички решения