23.10.2015

Образци на бюлетини

Образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в община Венец

 

Бюлетина за кмет на община

 

Образец бюлетена за общински съветници

 

Образец на бюлетина Боян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2015

Съобщение

На 21.10.2015 г. (сряда) от 10,00 ч. в сградата на Общинска администрация Венец, ул. „Кирил и Методий” №24, заседателна зала No 01,  етаж 1, Общинска избирателна комисия ще проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

 

08.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети 

 

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (15 секции за Община Венец). Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК Венец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително.

 

Партия:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2015

Съобщение

 1. Тегленето на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали поне един кандидат в ОИК-Венец и на регистрираните независими кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., ще се проведе на 22 септември (вторник) 2015 г. от 18:15 часа в сградата на Общинска администрация Венец, ул.”Кирил и Методий” 24 ет.1 ст. 3  
 2. Тегленето на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали поне един кандидат в ОИК-Венец и на регистрираните независими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., ще се проведе на 22 септември (вторник) 2015 г. от 18:15 часа в сградата на Общинска администрация Венец, ул.”Кирил и Методий” 24 ет.1 ст. 3   
 3. При тегленето на жребиите могат да присъстват представители на регистрираните в ОИК-Венец партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрираните от тях кандидати в ОИК-Венец за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., както и представители на средствата за масово осведомяване
15.09.2015

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове започва от 9,00 ч. на 15 септември (вторник) 2015 г.

Документите ще се приемат в сградата на Общината ет. 1, ст.3  всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е 18,00 ч. на 22 септември (вторник) 2015 г.

Кандидатските листи се регистрират от ОИК  след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

Регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети предоставят и списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXCEL формат съдържащ следните колони:

 • номер по ред;
 • ЕГН;
 • собствено име;
 • бащино име;
 • фамилно име;
 • наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;
 • общината, където е заявен за регистрация кандидата;
 • населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

Заедно с документите за регистрация на кандидатските листи, ОИК ще изисква и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия  ще извършва служебна проверка при приемане на документите, след което ще връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната листа.  

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 90 / 26.10.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Борци

 • № 89 / 26.10.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Боян

 • № 88 / 26.10.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Буйновица

всички решения