Общинска избирателна комисия Венец


РЕШЕНИЕ
№ 65-МИ
Венец, 27.10.2019

ОТНОСНО: Подадена Жалба с вх. №ОИК- 137/27.10.2019 г. от ПП „ГЕРБ”

В ОИК- Венец постъпи Жалба с вх. №ОИК- 137/27.10.2019 г. от Динчер Юсуф - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”. Жалбоподателят твърди, че кандидата регистриран от ПП „Движение за права и свободи – ДПС” и неговия съпруг и дъщеря му, продължават с агитациите и подвеждат избирателите да гласуват за №55 от бюлетините за кмет на кметство Изгрев и кмет на Община и пречат на нормалното и спокойно протичане на изборния ден също и за свободното изразяване на волята от страна на избирателите.

ОИК Венец, след като се запозна със съдържанието на жалбата и разпоредбите на Изборния кодекс, счита че са нарушени чл. 182, ал. 4 от ИК, а именно: „Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.” Също така и чл. 3 изр. първо от ИК, а именно: „Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

Двама членове на ОИК – Венец посетиха на място секцията да установят нарушението и подготвиха протокол с вх. №ОИК 139/27.10.2019 г. за същото, който се подписа от двама членове на ОИК, предложени от различни партии и от председателя на СИК – Изгрев. Заверено копие от протокола е даден и на председателя на СИК – Изгрев.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 87, т. 22 от ИК ОИК – Венец

 

РЕШИ:

Указва на членовете на СИК № 270700008 с. Изгрев да се грижат за спокойствието на избирателите също и спокойното протичане на изборния ден.

Задължава членовете на СИК да отстранят лицата нарушаващи разпоредбите на Изборния кодекс от сградата, където помещава СИК.

Неразделна част от настоящото решение е протокол за извършена проверка.

Решението на ОИК може да се обжалва по чл. 88 от ИК

Председател: Невим Ридванова Махмуд

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

* Публикувано на 27.10.2019 в 10:55 часа

Календар

Решения

  • № 85-МИ / 10.09.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Боян, община Венец.

  • № 84-МИ / 03.11.2019

    относно: Избор на кмет на кметство с. Буйновица

  • № 83-МИ / 31.10.2019

    относно: Регистриране на застъпници в изборите на втори тур за кмет на кметство с. Буйновица насрочени за 03.11.2019 г. регистрирани от ПП „Движение за права и свободи – ДПС”;

всички решения