Общинска избирателна комисия Венец


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Венец, 10.09.2020

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Боян, община Венец.

 

            На основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и във връзка с постъпило писмо с изх. рег. №РД-37-00-10/09.09.2020 г. от общинска администрация Венец ведно с приложен препис-извлечение от акт за смърт, удостоверяващ обстоятелството по чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Венец,

 

РЕШИ:

 

 

 1. Прекратява пълномощията на Иса Кадир Сали, ЕГН *** - кмет на кметство с. Боян, община Венец, област Шумен, издигнат от ПП „Движение за права и свободи“, на основание чл. 42, ал. 4, във вр. с чл. 42, ал. 1 т. 13 от ЗМСМА.

 

 1. Настоящото решение в тридневен срок от влизането му в сила да се изпрати до Централна избирателна комисия и до Председателя на Общински съвет – Венец за сведение и разпореждане, съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА.

 

 

 

            Решението на ОИК подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Невим Ридванова Махмуд

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

* Публикувано на 10.09.2020 в 20:06 часа

Календар

Решения

 • № 85-МИ / 10.09.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Боян, община Венец.

 • № 84-МИ / 03.11.2019

  относно: Избор на кмет на кметство с. Буйновица

 • № 83-МИ / 31.10.2019

  относно: Регистриране на застъпници в изборите на втори тур за кмет на кметство с. Буйновица насрочени за 03.11.2019 г. регистрирани от ПП „Движение за права и свободи – ДПС”;

всички решения