Общинска избирателна комисия Венец


РЕШЕНИЕ
№ 75
Венец, 25.10.2015

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК от No 270700001 до No 270700016 по предложение на ПП ГЕРБ

Общинска избирателна комисия Венец

                                           РЕШЕНИЕ
                                               № 75
                                     Венец, 24.10.2015

 

 

 

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК от No 270700001 до No 270700016 по предложение на  ПП ГЕРБ

 

 

Постъпило е предложение с Вх. № 30/24.10.2015г., подадено от Орхан Велиев Кърджалиев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на СИК от No 270700001 до No 270700016.

На основание чл.87 ал.1 т.5 и т.6 от ИК, Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК и във връзка с член 91, ал.5, във връзка с член 51, ал.2 от ИК ОИК Венец

 

Р Е Ш И:

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 001

Секретар

Петър Евлогиев Янакиев

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Петър Косев Петров

 

ПП ГЕРБ

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 001

Секретар

Сайме Идризова Ибрямова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Невзат Неджмиев Ахмедов

 

ПП ГЕРБ

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 002

Секретар

Вежди Кадир Рафи

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 002

Секретар

Юксел Хайрединов Исмаилов

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 003

Секретар

Ахмед Ахмед Мустафа

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Ердинч Ибрям Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Людмил Димитров Лалов

 

ПП ГЕРБ

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

 

Секретар

Джеват Шюкрю Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Ерхан Наджи Хасан

 

ПП ГЕРБ

2707 00 003

Член

Фатме Хакъ Хюсеин

 

ПП ГЕРБ

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 004

Председател

Иван Димов Иванов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Неврие Ибрямова Хасанова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Айредин Хасанов Османов

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 004

Председател

Димитър Александров Димитров

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Нуртен Исмаил Ходжа

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Рашко Неделчев Банков

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 005

Председател

Георги Христов Тодоров

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Юлфет Ахмедов Ахмедов

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 005

Председател

Мюрвет Алиева Ахмедова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Рейхан Ибрям Сали

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 006

Секретар

Тодор Димитров Касапданчев

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 006

Секретар

Юмран Нейдин Ебазер

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 007

Председател

Мехмед Ислям Мехмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Айдън Байрамов Фикриев

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Росица Радославова Симеонова

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 007

Председател

Гюрсел Ислямов Мустафов

 

ПП ГЕРБ

 

 

Емине Ибрахимова Ибрахимова

 

ПП ГЕРБ

 

 

Тихомир Стаменов  Христов

 

ПП ГЕРБ

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 008

Председател

Ивелин Маринов Стоянов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Адлин Кязимов Рамадан

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Неджван Хюдаим Сали

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 008

Председател

Емил Борисов Йорданов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Лятиф Лютфи Реджеб

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Регби Хасанов Ахмедов

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 009

Член

Албена Христова Паскалева

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Сали Ахмед Мехмед

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 009

Член

Ерол Кенан Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Халил Сали Халил

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 010

Секретар

Красимир Димитров Христов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Цветанка Карчева  Бонева

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 010

Секретар

Людмил Димитров Лалов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Веселина Стоянова Паносян

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 011

Председател

Анелия Бенциславова Стоянова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Юри Варадинов Александров

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 011

Председател

Нагихан Хамид Ибрям

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Станислав Петков Дамянов

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 012

Член

Петър Антонов Петров

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Румен Василев Йорданов

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 012

Член

Радослав Илиев Йорданов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Любомира Йорданова Иванова

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 013

Секретар

Георги Христов Тодоров

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Стайка Карчева Петкова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Людмил Димитров Лалов

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 013

Секретар

Шенай Ахмед Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Маринка Методиева Тодорова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Халил Ердоан Хасан

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 014

Секретар

Тихомир Георгиев Христов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Мариан Бориславов Йорданов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Стефан Младенов Стефанов

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 014

Секретар

Ахмед Мехмед Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Айлин Ахмед Хюсеин

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Джанер Ахмед Мехмед

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 015

Зам. Предс.

Биянка Стефанова Колева

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Кремена  Бръшлянова Чалъкова

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Хамид Решат Хамид

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

Длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 015

Зам. Предс

Рамиз Мехмед Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Сидика Мехмед Сали

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Миглена Асенова Йонкова

 

ПП ГЕРБ

           

 

 

 

Освобождава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 016

Председател

Камен Георгиев Крумов

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Седат Мехмед Кяшиф

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

Назначава

 

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ЕГН

ПП

2707 00 016

Председател

Невин Ибрахим Ахмед

 

ПП ГЕРБ

 

Член

Бахри Басриев Реджебов

 

ПП ГЕРБ

           

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

 

Председател: Гюрсел Иляз Халил

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

* Публикувано на 25.10.2015 в 16:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 90 / 26.10.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Борци

 • № 89 / 26.10.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Боян

 • № 88 / 26.10.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Буйновица

всички решения