29.10.2023

Съобщение за откриване на изборния ден към 7:40 ч. на 29.10.2023 г.

Всички избирателни секции са открити в пълен състав.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На 28.10.2023 г. от 12:00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Венец.

27.10.2023

Съобщение

На 27.10.2023 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Венец.

26.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Общинска избирателна комисия - Венец съобщава, че съобразно указанията на ЦИК в Решение № 2594-МИ/04.10.2023г. регистрацията на застъпниците ще се извършва в ОИК Венец чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28.10.2023 г. 

Към заявлението на партията, коалицията, местна коалициа и инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

26.10.2023

Съобщение

На 26.10.2023 г. от 17:40 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Венец.

25.10.2023

Съобщение

На 25.10.2023г. от 18:00ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ОИК Венец, Ви уведомява, че обучението на Секционните избирателни комисии  ще се проведе на 26.10.2023г. (четвъртък)  от 18.00 часа в с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ №13А – сградата на Младежки дом, етаж 2.

16.10.2023

Съобщение

На 18.10.2023г. от 18:00ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

11.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

03.10.2023

Съобщение

На 03.10.2023г. от 18:00ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

28.09.2023

Съобщение

На 28.09.2023г. от 18:00ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

26.09.2023

Съобщение

На 26.09.2023г. от 18:00ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

25.09.2023

Съобщение

На 25.09.2023г. от 18:00ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

20.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Необходимите документи за регистрация на кандиданските листи в ОИК, партиите и коалициите могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

 

Срок за подаване на документи - от 9:00 часа на 19 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 26 септември 2023 г

 

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

       1.ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лицаПредложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в     ексел формат!!!!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район, кмет на кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

      2. ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНО: Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

 

 

 

 

                   

12.09.2023

Съобщение

На 13.09.2023г. от 17:30ч.  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Венец.

12.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец съобщава, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е от 14 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч.

11.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Венец ще се проведе на 11.09.2023 г. от 17,00 ч. в залата на Младежки дом - Венец, ет. 1, на Община Венец.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 83-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне членове от състава на ОИК Венец за предаване на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД гр. София

 • № 82 - МИ / 03.11.2023

  относно: Определяне член от състава на ОИК Венец за процесуално представителство пред съдилищата на Р България

 • № 81 - МИ / 30.10.2023

  относно: Избиране на кмет на кметство с. Ясенково

всички решения