№ 122-ЧМИ / 07.03.2021

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство с. Боян

№ 121-ЧМИ / 04.03.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК и на СИК, предназначени за ЦИК, след проведен втори тур на 07.03.2021г.

№ 120-ЧМИ / 04.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на Общинска администрация Венец да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия за втори тур на СИК с. Боян

№ 119 - ЧМИ / 28.02.2021

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на хартиената бюлетина за втори тур за частични избори на кмет на кметство с.Боян в община Венец

№ 118 - ЧМИ / 28.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК Венец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за втори тур за кмет на кметство с.Боян, Община Венец и контрол при транспортирането и доставката им

№ 117 - ЧМИ / 28.02.2021

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избор на кмет на кметство с.Боян, общ. Венец на 07.03.2021 г.

№ 116-ЧМИ / 27.02.2021

ОТНОСНО : Публикуване на представител на Коалиция „БСП за България”

№ 115-ЧМИ / 27.02.2021

ОТНОСНО : Замяна на назначен член на СИК с. Боян , община Венец.

№ 114-ЧМИ / 26.02.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за избор на Кмет на кметство с. Боян, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

№ 113-ЧМИ / 26.02.2021

ОТНОСНО : Публикуване на представител на ПП „Движение за права и свободи”

№ 112-ЧМИ / 26.02.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник от ПП „Републиканци за България“

№ 111 - ЧМИ / 25.02.2021

ОТНОСНО : Приемане на график /прогнозния час на тръгване и пристигане на упълномощените членове на ОИК в гр. София и уведомяване за това ЦИК в изпълнение на Писмо ЧМИ – 15-20/от 22.02.2021год. / за представяне на протоколите и решенията на ОИК и на СИК в ЦИК, и определяне на резервни членове за предаването им.

№ 110 - ЧМИ / 25.02.2021

ОТНОСНО : Постъпило е предложение от Председателя на Общински съвет на БСП за публикуване на интернет страницата на ОИК Венец на упълномощен представител на коалицията при произвеждане на частични местни избори за кмет на кметство с. Боян на 28.02.2021год.

№ 109 - ЧМИ / 25.02.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник от ПП „Движение за права и свободи “.

№ 108 - ЧМИ / 25.02.2021

ОТНОСНО : Замяна на назначени членовете на СИК с. Боян , община Венец.

№ 107 - ЧМИ / 19.02.2021

ОТНОСНО : Обучение на СИК с. Боян, община Венец, област Шумен

№ 106 - ЧМИ / 19.02.2021

ОТНОСНО : Оповестяване на мерки позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

№ 105 - ЧМИ / 19.02.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 104 - ЧМИ / 19.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на Общинска администрация Венец да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия

№ 103-ЧМИ / 14.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК Венец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за кмет на кметство с.Боян, Община Венец и контрол при транспортирането и доставката им

Календар

Решения

  • № 122-ЧМИ / 07.03.2021

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Боян

  • № 121-ЧМИ / 04.03.2021

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК и на СИК, предназначени за ЦИК, след проведен втори тур на 07.03.2021г.

  • № 120-ЧМИ / 04.03.2021

    относно: Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на Общинска администрация Венец да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия за втори тур на СИК с. Боян

всички решения